Atas do VII Congresso da AAPP (2011)

Atas do VII Congresso da AAPP (2011)

VII Congreso Nacional de la Asociación Argentina de Profesores de Portugués “Lengua, identidades e integración”:
actas / compilado por Nélida Sosa y Adrián Canteros. 1a ed. Santa Fe: Asociación Argentina de Profesores de Portugués, 2011.
CD-ROM. ISBN 978-987-27451-0-3

ACTAS VII CONGRESO AAPP 2011.pdf (3 MB)